You are currently viewing Provera polovnih telefona pre kupovine

Provera polovnih telefona pre kupovine

Jedan momak danas je bio pametan.

Pre kupovine polovnog telefona iPhone 5 modela, odlučio je da isti donese u Servis na dijagnostiku.

iPhone 5 unutrašnjost – iFixit

Provera telefone podrazumeva pokretanje dijagnostičkih testova kojim pristup imaju samo Autorizovani Servisi i obavezno otvaranje telefona kako bi se proverilo da su svi delovi unutra prisutni, originalni, nemodifikovani.

I pre nego što je bacio 150e do 200e momak je zaštitio svoju investiciju i platio prvo dijagnostiku.
2g, 3g, 3gs telefone ne radimo jer za njih Apple nije kreirao dijagnostičke testove kao za novije modele i samim tim korisnik ne bi dobio precizne informacije.
Odmah po otvaranju telefona ustanovljeno je da ekran nije originalan, da nedostaju delovi koji nisu nužni za funkcionisanje, ali ipak nedostaju i mogu da dovedu do gubitka konekcija ekrana ili baterije i samim tim telefon prestaje da bude funkcionalan.
Ovo nije reklama, mada može i da bude, nemam ništa protiv.
Ovo je samo savet da obratite pažnju, zaštitite sebe i Vaš novac.
Link koji obavezno treba pogledati:

Leave a Reply