Oštećenja i LCI indikatori

Primer br. 1:
Poštovani,
Servis je završio dijagnostiku Vašeg telefona… Reklamaciju nije moguće uvažiti zbog fizičkog oštećenja.
Primer br. 2: 
Servis je završio dijagnostiku Vašeg telefona… Reklamaciju nije moguće uvažiti zbog prisustva vlage.
 
Često možemo da čujemo žalbe korisnika u vezi oba primera. Međutim, u Apple zvaničnoj servisnoj proceduri postoji jasna diverzifikacija kada su u pitanju oštećenja telefona ili prisustvo tečnosti i vlage:
  • Kozmetička oštećenja (ogrebotine, ulubljenja, ispiranje boje…) Ova vrsta oštećenja ne utiče na garanciju, ali se ne može iskoristiti kao osnov za eventualnu zamenu telefona. Primeri na slikama su ‘Normal ware and tare’ tj. očekivana oštećenja telefona prilikom svakodnevnog korišćenja.
  • Fizička oštećenja kod iPhone-a su najčešće polomljen ekran, blago iskrivljeno kućište, polomljena kamera, oštećeni pinovi na ulazu za lightning kabal. Telefon nije moguće reklamirati besplatno u garantnom roku ukoliko postoje takva oštećenje. Takođe, ukoliko telefon ima kvar koji zahteva SWAP, a postoji fizičko oštećenje koje nije vezano za taj kvar, telefon se i dalje ne može reklamirati. Primer:

Primer: Dugme za pojačavanje zvuka ne radi. To je kvar koji zahteva zamenu telefona pošto Apple Volume+ ne proizvodi kao poseban deo. Međutim, telefon ima polomljen ekran koji nema direktnu vezu sa samim kvarom. SWAP nije moguće izvršiti besplatno jer se očekuje da svi delovi budu prisutni, originalni i bez vidljivih tragova oštećenja.

Napukao ekran sa vidljivom tačkom udara
Oštećen ekran i kućište
Oštećen dok konektor i 3.5mm ulaz za slušalice
Iskrivljeno kućište
  • Totalna oštećenja (Catastrophic damage) – Korisniku nije moguće ponuditi cenu zamene telefona. Takođe, smatra se da telefon ima totalno oštećenje ukoliko je modifikovan, korišćene su kopije delova ili delovi nedostaju.
LCI indikatori
 
LCI ili Liquid Spill indikatori su senzori raspoređeni u telefonu i njihova uloga je da detektuju prisustvo tečnosti. Senzori menjaju boju iz bele u crvenu kada dođu u kontakt sa tečnošću. Ukoliko je LCI senzor aktiviran telefon automatski gubi garanciju i popravku ili zamenu je moguće izvršiti isključivo u vangarantnom roku.
Servis neće odbiti popravku telefona zbog prisustva vlage već samo ako su LCI senzori aktivirani ili u samom telefonu postoje vidljivi znaci korozije i oštećenja.
LCI aktiviran, iPhone 6S Rose Gold
LCI na računaru

U slučaju da telefon ili računar dođe u kontakt sa tečnošću potrebno je ugasiti ga odmah i donetu u Servis na rasklapanje i sušenje kako se tečnost ne bi širila, izazvala kratak spoj, oštetila komponente ili inicirala pojavu korozije.

Leave a Reply